• ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ
กรุณาดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 48 ชั่วโมง มิฉะนั้นคำสั่งซื้อของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ